Bądźmy w kontakcie

e-mail: kadry@viessmann.com
tel.: +48 71 36 07 100

Requirements Engineer (SSE)

Wrocław/Remote

The person on the given job position will be the support of the projects to develop the electronic control of the Viessmann products. This will include the following steps:
• analysis, discussion and documentation of the requirements coming from the upper product level;
• architectural consideration of the requirements, including the decomposition to dedicated parts;
• documenting the derived requirements.
In each of the steps, the platform idea needs to be considered by reusing results from previous projects. This will be the basis for HW-, SW- as well as the Mechanical development, the scope of the tests and official users’ manuals. The position will require daily communication with Product Owners, other Analysts, as well as Architects, SW- and HW-developers and Testers from technical departments responsible for the development of the key system’s components.

Opis stanowiska:

Your responsibility:

 • Analysis and discussion of the requirements coming from the upper product level.
 • Architectural consideration of the requirements, including the decomposition to dedicated parts.
 • Documenting the derived requirements.
 • Reusing results from previous projects. that will be the basis for HW-, SW- as well as the Mechanical development, the scope of the tests and official users’ manuals.
 • Daily communication with Product Owners, other Analysts, as well as Architects, SW- and HW-developers and Testers from technical departments responsible for the development of the key system’s components.

Wymagania:

Experience in the Research and Development field:

 • min. 2 years of work practice at the embedded systems electronics development in the area of telecommunication, automotive, HVAC systems, white goods or similar;
 • been involved in the development process of embedded systems software;
 • been involved in embedded systems architecture development and documentation.

Experience in requirements engineering:

 • general knowledge of systems engineering processes in large, multi-location corporations;
 • documentation of standards and processes (UML, SysML, BPMN or equivalent);
 • analyzing given requirements, focused on technical details (track ‘loose ends’ and inconsistencies) with the ability to look at the product through the user’s eyes;
 • knowledge of RM tool(s) (preferably Polarion and JIRA) and modeling tools (preferably Enterprise Architect);
 • analysis of the impact of changes in functionality on existing requirements and the architecture.

Co oferujemy:

What we offer:

 • Excellent work atmosphere.
 • Individual impact on the Viessmann R&D Center.
 • Flexible working hours.
 • Free parking space.
 • Ability to work remotely and in the office.
 • Possibility to participate in wide range of trainings and conferences.

Formularz zgłoszeniowy

  Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja@viessmann.com

  Administratorem danych osobowych podanych przez Panią w dokumentach aplikacyjnych jest Viessmann sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 289, 59-220 Legnica (adres mailowy do korespondencji: rekrutacja@viessmann.com).

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane stanowisko. Dane osobowe przetwarzane będą również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych, jednak jedynie po uzyskaniu odrębnej dobrowolnej zgody w tym zakresie.

  Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (kandydata) przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) , a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne – zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

  Odbiorcami danych osobowych kandydatów mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane kandydatów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

  Dane osobowe będą przetwarzane do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne do czasu wycofania zgody.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Dane osobowe, mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie danych z zakresu wymienionego w art. 22¹ ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r., Nr.21. poz. 94, z późn. zm.) jest niezbędne do rozpatrzenia aplikacji.