Bądźmy w kontakcie

e-mail: kadry@viessmann.com
tel.: +48 71 36 07 100

Business Analyst (Embedded – Digital Services)

Wrocław/Remote

The person on this job position will be involved in the development of Viessmann’s digital services extending functionalities of HVAC systems in the range of automation, control algorithms, and user experiance. In close cooperation with the Product Owner and Stakeholders, he/she will be responsible for gathering and documenting top-level system requirements shaping future extensions in one of our digital services. After further content analysis, assuring the quality of the requirements, and scope confirmation, the person in the given job position will be responsible for deriving specialized requirements addressing key system components influenced by the dedicated service such as mobile app front-ends, embedded ECUs, and communication infrastructure, etc. This will be the basis for further software/hardware development, the scope of the tests, and official users’ manuals.

Opis stanowiska:

Your responsibility:

 • Analysis and discussion of the requirements coming from the upper product level.
 • Architectural consideration of the requirements, including the decomposition to dedicated parts.
 • Documenting the derived requirements.
 • Reusing results from previous projects that are be the basis for HW-, SW- as well as the mechanical development, the scope of the tests and official users’ manuals.
 • Daily communication with Product Owners, other Analysts, as well as Architects, SW- and HW-developers and Testers from technical departments responsible for the developmentof the key system’s components.

Wymagania:

What we expect:

Experience in the Research and Development field:

 • min. 2 years of work practice in the development of distributed systems involving embedded electronics and/or IoT technologies (in the fields like: telecommunication, automotive, HVAC systems, white goods or similar)
 • with knowledge concerning automatic control systems in the range of smart-home and/or energy management technologies;
 • general knowledge regarding products lifecycle management.

Experience in requirements engineering:

 • elicitations with stakeholders out of technical and business environments with the ability to look at the product through the user’s eyes;
 • analyzing given requirements, focused on technical details (track ‘loose ends’ and inconsistencies);
 • analysis of the impact of changes in functionality on existing requirements and the architecture;
 • preparation and maintenance of product’s specifications;
 • knowledge of RM tool(s) (preferably Polarion and JIRA);
  basic knowledge of UML (SysML).

Co oferujemy:

What we offer:

 • Excellent work atmosphere.
 • Individual impact on the Viessmann R&D Center.
 • Flexible working hours.
 • Free parking space.
 • Ability to work remotely and in the office.
 • Possibility to participate in wide range of trainings and conferences.

Formularz zgłoszeniowy

  Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja@viessmann.com

  Administratorem danych osobowych podanych przez Panią w dokumentach aplikacyjnych jest Viessmann sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 289, 59-220 Legnica (adres mailowy do korespondencji: rekrutacja@viessmann.com).

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane stanowisko. Dane osobowe przetwarzane będą również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych, jednak jedynie po uzyskaniu odrębnej dobrowolnej zgody w tym zakresie.

  Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (kandydata) przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) , a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne – zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

  Odbiorcami danych osobowych kandydatów mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane kandydatów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

  Dane osobowe będą przetwarzane do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne do czasu wycofania zgody.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Dane osobowe, mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie danych z zakresu wymienionego w art. 22¹ ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r., Nr.21. poz. 94, z późn. zm.) jest niezbędne do rozpatrzenia aplikacji.