Bądźmy w kontakcie

e-mail: kadry@viessmann.com
tel.: +48 71 36 07 100

C and C++ Embedded Developer (User Interfaces Team)

Wrocław

Our team, providing a software platform for user interfaces used in various end customer devices manufactured by Viessmann, looks for a person to join as C and C++ embedded software developer.

Opis stanowiska:

Your responsibilities:

 • Detailing of requirements in cooperation with Requirements Engineers and SW architects.
 • Designing of features’ architecture to be reusable between several User Interfaces and testable.
 • Coding of low level layers of our platform, which includes drivers, HAL, bootloaders, communication protocols – C11 and C++17.
 • Coding of diagnostic stack features (UDS) – C11 and C++17.
 • Coding of higher layer features and corresponding unit tests – C++17.
 • Reviewing of peers’ work (code and architecture review).
 • Coding of supportive tools, build scripts etc. mainly in Python ≥ 3.8
 • Supporting analysis and resolving of bugs reported from integration test.

Wymagania:

What we expect:

 • You know who Raymond The Luxury Yacht is and why python uses spam and eggs instead of foo and bar.
 • Proven experience in mid scale software projects.
 • Fluency in modern C (≥C99).
 • Intermediate level in modern C++ (≥C++11).
 • Knowledge of Python.
 • Knowledge of how to create applications for dedicated embedded platform, how to design choices impact code size, RAM consumption and overall performance.
 • Knowledge of how to use tools like programmers, debuggers, logic analyzers, oscilloscope.
 • Knowledge of how to code around real-time operating systems.
  inter-thread communication and synchronization etc.
 • Knowledge of communication bus standards – CAN, UART, I2C, SPI.
 • Knowledge of how to architecture – practical knowledge on object oriented design and design patterns.
 • Basic knowledge of modern cmake.
 • Know how to refactor for Great Good.
 • Fluent in spoken and written English.

Co oferujemy:

What we offer:

 • Excellent work atmosphere.
 • Flexible working hours.
 • Ability to work remotely and in the office.
 • Possibility to participate in wide range of trainings and conferences.
 • Free parking space.
 • Individual impact on the Viessmann R&D Center.

Formularz zgłoszeniowy

  Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja@viessmann.com

  Administratorem danych osobowych podanych przez Panią w dokumentach aplikacyjnych jest Viessmann sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 289, 59-220 Legnica (adres mailowy do korespondencji: rekrutacja@viessmann.com).

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane stanowisko. Dane osobowe przetwarzane będą również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych, jednak jedynie po uzyskaniu odrębnej dobrowolnej zgody w tym zakresie.

  Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (kandydata) przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) , a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne – zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

  Odbiorcami danych osobowych kandydatów mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane kandydatów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

  Dane osobowe będą przetwarzane do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne do czasu wycofania zgody.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Dane osobowe, mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie danych z zakresu wymienionego w art. 22¹ ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r., Nr.21. poz. 94, z późn. zm.) jest niezbędne do rozpatrzenia aplikacji.