Bądźmy w kontakcie

e-mail: kadry@viessmann.com
tel.: +48 71 36 07 100

Data Engineer

Wrocław/Remote

The Data Team at Viessmann works on building and deploying novel analytical algorithms based on the data from our IoT products.
The person in this position will work on the full stack; from data pipelines and processing to creating user facing applications.
The team is a Wrocław & Allendorf based unit of Viessmann.

Opis stanowiska:

What we expect:

 • Build and run Azure based Data Platform.
 • Handle multiple Terabytes of different domains data with focus on IoT data using Stream and Batch processing.
 • Craft and maintain world-class, high traffic analytical applications and services with a team of experienced data engineers and scientists.
 • Develop data models and process raw data at scale to make it available for analysis.
 • Build scalable data pipelines using state-of-the-art technologies in the Microsoft Azure Cloud.
 • Implement, run and deploy algorithms in cooperation with data scientists using the Hadoop ecosystem (e.g. Spark, Hive, HDFS) and the Microsoft Azure Stack.

Wymagania:

Responsibilities:

 • Certification/University degree in Computer Science or related fields of study (Mathematics, Physics).
 • 3-5 Years of experience architecting and building Data Lake, Azure Big Data architecture, Enterprise Analytics Solutions, and optimizing 'big data' data pipelines, architectures and data sets.
 • Advanced hands-on SQL, TSQL, Python, pySpark, Hive, HDFS (2+ of these) knowledge and experience working with relational databases for data querying and retrieval.
 • Experience with Design and Architecture of Azure big data frameworks Azure Data Lake, Azure Data Factory, Azure Databricks, Azure ML, SQL Data Warehouse, HDInsights, Stream Analytics – or their Open Source counterparts: Kafka, Spark, Blob Storages.
 • Experience with Design and Architecture of relational SQL and NoSQL databases.
 • Knowledge of DevOps Processes (including CI/CD) and infrastructure as a code fundamentals.
 • Profound knowledge of Data Quality issues and methods of dealing with them.
 • Fluent in English, German language will be considered as a plus.

Co oferujemy:

What we offer:

 • Excellent work atmosphere.
 • Flexible working hours.
 • Ability to work remotely and in the office.
 • Possibility to participate in wide range of trainings and conferences.
 • Free parking space.
 • Individual impact on the Viessmann R&D Center.
 • Excellent coffee in a great company.

Formularz zgłoszeniowy

  Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja@viessmann.com

  Administratorem danych osobowych podanych przez Panią w dokumentach aplikacyjnych jest Viessmann sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 289, 59-220 Legnica (adres mailowy do korespondencji: rekrutacja@viessmann.com).

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane stanowisko. Dane osobowe przetwarzane będą również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych, jednak jedynie po uzyskaniu odrębnej dobrowolnej zgody w tym zakresie.

  Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (kandydata) przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) , a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne – zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

  Odbiorcami danych osobowych kandydatów mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane kandydatów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

  Dane osobowe będą przetwarzane do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne do czasu wycofania zgody.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Dane osobowe, mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie danych z zakresu wymienionego w art. 22¹ ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r., Nr.21. poz. 94, z późn. zm.) jest niezbędne do rozpatrzenia aplikacji.