Bądźmy w kontakcie

e-mail: kadry@viessmann.com
tel.: +48 71 36 07 100

Data Manager

Wrocław/Remote

The Data Team at Viessmann works on building and deploying novel analytical algorithms based on the data from our IoT products. The team is located in Wrocław, Berlin & Allendorf offices of Viessmann, a family run market leader in sustainable heating, industrial and cooling systems and a pioneer in the German “Energiewende”. We build applications for sustainability.

Opis stanowiska:

Your responsibility:

 • Project management and collaboration in the conception, realisation, introduction and training of data warehouse solutions in service-oriented architectures.
 • Development of models for complex problems in corporate reporting.
 • Informing the team leader about the progress of work in terms of technical aspects and deadlines, as well as coordinating the use of work, absences and priorities.
 • Carrying out analyses of weak points and developing proposals for their elimination.
 • Informing team leaders and colleagues about problems that arise and coordinating possible solutions.
 • Analysis and continuous improvement of the business processes of the departments.

Wymagania:

What we expect:

 • Experience as database developer with Microsoft standard tools.
 • Good knowledge of Microsoft Architecture.
 • Knowledge of how to manage Database project with MS Visual studio.
 • Very good skills in SSIS.
 • Very good skills in tabular and cubes.
 • Very good skills in layer architecture (heard about Inman / Kimble).
 • Good skills in Power Bi.
 • Knowledge of data Vault and star schema.
 • Experience with relational Projects in Visual Studio.
 • Experience in the development of database projects in the cloud context, e.g. Azure SQL data warehouse.
 • Flexibility, negotiating skills, assertiveness, analytical thinking and creativity, ability to motivate employees.
 • Nice to have: German language skills.

Co oferujemy:

What we offer:

 • Excellent work atmosphere.
 • Flexible working hours.
 • Ability to work remotely and in the office.
 • Possibility to participate in wide range of trainings and conferences.
 • Free parking space.
 • Individual impact on the Viessmann R&D Center.
 • Excellent coffee in a great company.

Formularz zgłoszeniowy

  Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja@viessmann.com

  Administratorem danych osobowych podanych przez Panią w dokumentach aplikacyjnych jest Viessmann sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 289, 59-220 Legnica (adres mailowy do korespondencji: rekrutacja@viessmann.com).

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane stanowisko. Dane osobowe przetwarzane będą również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych, jednak jedynie po uzyskaniu odrębnej dobrowolnej zgody w tym zakresie.

  Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (kandydata) przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) , a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne – zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

  Odbiorcami danych osobowych kandydatów mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane kandydatów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

  Dane osobowe będą przetwarzane do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne do czasu wycofania zgody.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Dane osobowe, mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie danych z zakresu wymienionego w art. 22¹ ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r., Nr.21. poz. 94, z późn. zm.) jest niezbędne do rozpatrzenia aplikacji.