Bądźmy w kontakcie

e-mail: kadry@viessmann.com
tel.: +48 71 36 07 100

Engineer Testing Embedded Application (Model-based Software Validation, Matlab and Simulink)

Wrocław

In model-based development of ECU application software, testing the software is an important factor in meeting our high quality standards. We are therefore looking for support to strengthen the team in the model-based validation and verification of the software.

Opis stanowiska:

Your responsibilities:

 • Plan, organise and control test and verification activities within control unit software series projects according to specifications.
 • Support of the test team in all operational activities along the test process, e.g. specify, automate and execute test cases.
 • Timely implementation of all planned test and verification activities according to the test strategy as well as preparation and report of the results to the project management in consultation.
 • Operative and conceptual design of the test process automation, including the commissioning on MiL, SiL, HiL test environments
 • Perform Algorithm verification using Matlab/Simulink.
 • Cross-departmental collaboration on topics related to test management, especially with requirements engineering and other test departments.

Wymagania:

What we expect:

 • Degree in electrical engineering, mechanical engineering, mechatronics, control engineering or similar.
 • Basic knowledge of test methodology and test process in embedded software development.
 • Knowledgeable in SW test for embedded control units in an industrial environment, e.g. automotive.
 • First professional experience in application software test management for embedded controllers as well as good knowledge in verification and validation from the development areas electrics / electronics system, especially applications software.
 • Experience in Matlab/Simulink and related toolchain w.r.t. testing, e.g. simulink test, embedded coder etc.
 • Completed ISTQB certification desirable.
 • Ideally professional experience in test design or implementation of test projects, e.g. B. as a test engineer or test manager as well as experience in the operation of X-in-the-Loop systems (e.g. dSpace, NI, Mathworks).
 • Knowledge of / experienced in agile development methodologies (e.g. SCRUM).
 • Fluent in spoken and written English, German language skills are a plus.

Co oferujemy:

What we offer:

 • Excellent work atmosphere.
 • Flexible working hours.
 • Ability to work remotely and in the office.
 • Possibility to participate in wide range of trainings and conferences.
 • Free parking space.
 • Individual impact on the Viessmann R&D Center.

Formularz zgłoszeniowy

  Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja@viessmann.com

  Administratorem danych osobowych podanych przez Panią w dokumentach aplikacyjnych jest Viessmann sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 289, 59-220 Legnica (adres mailowy do korespondencji: rekrutacja@viessmann.com).

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane stanowisko. Dane osobowe przetwarzane będą również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych, jednak jedynie po uzyskaniu odrębnej dobrowolnej zgody w tym zakresie.

  Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (kandydata) przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) , a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne – zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

  Odbiorcami danych osobowych kandydatów mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane kandydatów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

  Dane osobowe będą przetwarzane do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne do czasu wycofania zgody.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Dane osobowe, mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie danych z zakresu wymienionego w art. 22¹ ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r., Nr.21. poz. 94, z późn. zm.) jest niezbędne do rozpatrzenia aplikacji.