Bądźmy w kontakcie

e-mail: kadry@viessmann.com
tel.: +48 71 36 07 100

iOS Developer

Wrocław/Remote

Our ViCare mobile team is focused to deliver the highest quality applications for Android and iOS platforms. We build native applications
for Viessmann heating systems End Users (IoT). We create ViCare smart climate solutions competing with other providers of home automation systems. Our product aim is to bring more comfort to daily live by providing smart control system of heating installation.

Wymagania:

What we expect:

 • Experience in developing Mobile Applications for iOS Platform.
 • Deep knowledge of Swift programming language.
 • Knowledge of architectural patterns like MVP, MVVM-C.
 • Good understanding of design patterns and SOLID principles.
 • Experience with reactive programming and RxSwift library.
 • Experience in integration with RESTful services and WebSockets.
 • Deep knowledge of UIKit and Autolayout.
 • Experience with writing Unit Tests (knowledge of Quick/Nimble would be a plus).
 • Deep understanding of concurrency and multithreading.
 • Experience using GIT and JIRA.
 • Team worker with knowledge how to do proper code-review.
 • Experience with third-party dependencies manager – Cocoapods and Bundler.
 • Fluent in spoken and written English.

What we appreciate:

 • Knowledge of SwiftUI and Combine.
 • Experience with Continuous Integration (Jenkins, Fastlane).
 • Experience with WatchOS development.
 • Experience with creating UI from code (for example using SnapKit).
 • Experience with other architectural patterns like VIPER, Redux, etc.
 • Experience with XCUITests.
 • Experience with Dependency Injection frameworks like Swinject.
 • Knowledge of application profiling via Instruments.
 • Experience in pair programming.
 • Good understanding of application security rules.

Co oferujemy:

What we offer:

 • Excellent work atmosphere.
 • Flexible working hours.
 • Ability to work remotely and in the office.
 • Possibility to participate in wide range of trainings and conferences.
 • Free parking space.
 • Individual impact on the Viessmann R&D Center.

Formularz zgłoszeniowy

  Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja@viessmann.com

  Administratorem danych osobowych podanych przez Panią w dokumentach aplikacyjnych jest Viessmann sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 289, 59-220 Legnica (adres mailowy do korespondencji: rekrutacja@viessmann.com).

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane stanowisko. Dane osobowe przetwarzane będą również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych, jednak jedynie po uzyskaniu odrębnej dobrowolnej zgody w tym zakresie.

  Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (kandydata) przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) , a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne – zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

  Odbiorcami danych osobowych kandydatów mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane kandydatów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

  Dane osobowe będą przetwarzane do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne do czasu wycofania zgody.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Dane osobowe, mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie danych z zakresu wymienionego w art. 22¹ ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r., Nr.21. poz. 94, z późn. zm.) jest niezbędne do rozpatrzenia aplikacji.