Bądźmy w kontakcie

e-mail: kadry@viessmann.com
tel.: +48 71 36 07 100

.Net Developer

Wrocław

We are looking for a Quality Software Engineer for Project Team who is
delivering an on-site application for professionals. It helps with
commissioning, maintenance, and fault diagnostics of new generation
Viessmann’s boilers.

The project consists in the continuation of the development of the
application, which already allows read/write low level boiler parameters
(e.g. configuration parameters, sensor information), direct memory
read/write , convenient access to data via CAN or DoIP bus (WiFi),
running of user written scripts (OTX), full diagnostics of devices from
Viessmann portfolio.

 

Wymagania:

What we expect:

 • Experience in C# development
 • Experience in .Net and WPF
 • Knowledge of MSSQL
 • Experience in Unit testing
 • Knowledge of version control systems like Git
 • Working knowledge of Agile practices and CI/CD pipeline adherence
 • Knowledge of DevExpress
 • Knowledge of REST API, WebSocket and ASP.NET MVC (WebApi)
 • Knowledge of Advanced Installer

What we appreciate:

 • Knowledge and ability to use tools for monitoring the performance of individual application components as well as for tracking and repairing
  memory leaks.

Co oferujemy:

What we Offer:

 • Excellent work atmosphere
 • Flexible working hours
 • Ability to work remotely and in the office
 • Flexible working hours
 • Possibility to participate in wide range of trainings and conferences
 • Free parking space
 • Individual impact on the Viessmann R&D Center
 • Excellent coffee in a
  great company

Formularz zgłoszeniowy

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja@viessmann.com

Administratorem danych osobowych podanych przez Panią w dokumentach aplikacyjnych jest Viessmann sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 289, 59-220 Legnica (adres mailowy do korespondencji: rekrutacja@viessmann.com).

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane stanowisko. Dane osobowe przetwarzane będą również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych, jednak jedynie po uzyskaniu odrębnej dobrowolnej zgody w tym zakresie.

Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (kandydata) przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) , a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne – zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

Odbiorcami danych osobowych kandydatów mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane kandydatów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne do czasu wycofania zgody.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe, mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie danych z zakresu wymienionego w art. 22¹ ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r., Nr.21. poz. 94, z późn. zm.) jest niezbędne do rozpatrzenia aplikacji.