Bądźmy w kontakcie

e-mail: kadry@viessmann.com
tel.: +48 71 36 07 100

Program Manager TCU

Wrocław

Dynamic development of IoT has an impact on the connectivity modules
used in Viessmann products. We are therefore looking for support in
Product Management for Telemetry Control Units (TCUs).

 

Opis stanowiska:

Your Responsibility:

In this position you will focus on the group of electronics (TCUs) used for
communication between Viessmann products and Viessmann cloud. Your tasks
for this electronic group will include:

 • Overall responsibility for building a roadmap
 • Responsibility for planning long term development strategy
 • Responsibility for planning lifetime / replacement strategy based on market and technical research
 • Taking care about TCU portfolio, building overview which TCUs are planned in which products
 • Contact with stakeholders from Viessmann Product Groups, collecting business requirements
 • Contact with development teams, collecting technical requirements, understanding technical limitations
 • Backlog management, support for Requirement Engineering
 • Planning integration of different features and services into this electronic platform (ex. Remote Diagnostic, OTA, NBIoT, ZigBee, EEBUS, Home Energy Management service, Single Room Control service)
 • Integration of planning from development substreams into the roadmap
 • Planning integration of 3rd party software components, understanding limitations
 • Release planning for electronic production
 • Cooperation with teams across Europe – development locations, System
 • Architecture Team, Product / Project Management

Wymagania:

What we expect:

 • Degree in Electronic / Embedded Software Engineering
 • Professional experience in Product Management, experience with building Product Roadmap
 • Understanding of embedded software engineering process
 • Open, structured communication
 • Presentation skills
 • Ability to work with multiple teams, locations (across Europe)
 • Ability to work independent, self-driven personality
 • Analytical skills, ability to abstract complex processes to key elements and figures which need to be reflected in overall planning
 • Fluent written and spoken English

Co oferujemy:

What we Offer:

 • Excellent work atmosphere
 • Flexible working hours
 • Ability to work remotely and in the office
 • Flexible working hours
 • Possibility to participate in wide range of trainings and conferences
 • Free parking space
 • Individual impact on the Viessmann R&D Center
 • Excellent coffee in a
  great company

Formularz zgłoszeniowy

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja@viessmann.com

Administratorem danych osobowych podanych przez Panią w dokumentach aplikacyjnych jest Viessmann sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 289, 59-220 Legnica (adres mailowy do korespondencji: rekrutacja@viessmann.com).

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane stanowisko. Dane osobowe przetwarzane będą również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych, jednak jedynie po uzyskaniu odrębnej dobrowolnej zgody w tym zakresie.

Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (kandydata) przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) , a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne – zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

Odbiorcami danych osobowych kandydatów mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane kandydatów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne do czasu wycofania zgody.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe, mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie danych z zakresu wymienionego w art. 22¹ ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r., Nr.21. poz. 94, z późn. zm.) jest niezbędne do rozpatrzenia aplikacji.