Bądźmy w kontakcie

e-mail: kadry@viessmann.com
tel.: +48 71 36 07 100

Project Manager

Wrocław/Remote

Project Manager is accountable for delivery of projects realized by Viessmann R&D Center with a strong focus on quality and deliverables provided on time with agreed scope. Area of project responsibility is focused on the IoT, M2M, Mobile App or embedded technologies. Additionally, a commercial mindset is required with strong personal accountability for providing end-to-end project delivery.

Opis stanowiska:

Your responsibility:

 • End2end Project Management (initiating, planning, executing, monitoring and closing).
 • Maintaining excellent relationships with project stakeholders.
 • Promoting an Agile way of working and supporting a culture of continuous improvement.
 • Managing the project budget, risk, scope and timeline.
 • Fully responsible for the successful project delivery and weekly status reports on milestones and key issues.
 • Managing projects ensuring good profitability by efficient cost controlling and resource management.
 • Aligned with other project managers and team leads to ensure consistency of processes, deliverables and critical issues.

Wymagania:

What we expect:

 • Minimum 4 years of experience as a project leader (PM, PO, SM, etc.) in the area of IoT/M2M, Mobile app or embedded systems.
 • Experience with software delivery governance, particularly around implementation to production.
 • Team player with the ability to work with several projects simultaneously.
 • Communication skills and the ability to handle complex technical requirements.
 • “Can do” spirit with strong “getting things done” attitude.
 • Strong business acumen and entrepreneurship.
 • Ability to plan and organize workload.
 • Project management certification is a plus (e.g. PMI, Prince2, IPMA etc.).
 • Fluent in English, German language will be considered as a plus.

Co oferujemy:

What we offer:

 • Excellent work atmosphere.
 • Individual impact on the Viessmann R&D Center.
 • Flexible working hours.
 • Free parking space.
 • Ability to work remotely and in the office.
 • Possibility to participate in wide range of trainings and conferences.

Formularz zgłoszeniowy

  Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja@viessmann.com

  Administratorem danych osobowych podanych przez Panią w dokumentach aplikacyjnych jest Viessmann sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 289, 59-220 Legnica (adres mailowy do korespondencji: rekrutacja@viessmann.com).

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane stanowisko. Dane osobowe przetwarzane będą również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych, jednak jedynie po uzyskaniu odrębnej dobrowolnej zgody w tym zakresie.

  Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (kandydata) przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) , a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne – zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

  Odbiorcami danych osobowych kandydatów mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane kandydatów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

  Dane osobowe będą przetwarzane do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne do czasu wycofania zgody.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Dane osobowe, mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie danych z zakresu wymienionego w art. 22¹ ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r., Nr.21. poz. 94, z późn. zm.) jest niezbędne do rozpatrzenia aplikacji.