Bądźmy w kontakcie

e-mail: kadry@viessmann.com
tel.: +48 71 36 07 100

Quality Assurance Engineer (EMS)

Wrocław/Remote

As part of the Home Energy Management System (HEMS) Testing Team, You will have the opportunity to contribute towards high quality standards of Viessmann and ensure quick and smooth bugfix delivery. In this position of Quality Assurance Engineer you will be focusing primarily on defect management and support, working shoulder to shoulder with the rest of the QA Test Team, developers and managers.

Opis stanowiska:

Your responsibility:

 • Report defects coming from end users via different channels (messengers, emails, phone calls) into our bugtracker (Jira)
 • Validate defects coming from end users and internal teams, adding additional diagnostics and performing in-depth investigation if necessary.
 • Track defects across the system throughout their lifecycle, quickly responding to developer’s or user’s enquiries and performing additional tests if needed, as well as tracking consistency of defect’s state and it’s timeline.
 • Cooperate closely with testing and development teams to provide quick verification of fixes (creation test cases and scenarios).
 • Monitor the current status of Viessmann installations for possible issues before the customer is even aware of it.
 • Providing actual status of testing to the stakeholders in a transparent manner.

Wymagania:

What we expect:

 • At least 1 year of real experience in testing web applications or mobile applications.
 • Good understanding of testing principles and theory.
 • Understanding of basic networking concepts (if you can explain how the Internet works – perfect!).
 • Experience with agile software development methods and tools like Git and Jira / Confluence.
 • Knowledge of basic unix shell commands is a plus.
 • Experience with API testing is a big plus.
 • Very good written and spoken English skills, German is a plus.

Co oferujemy:

What we offer:

 • Excellent work atmosphere.
 • Individual impact on the Viessmann R&D Center.
 • Flexible working hours.
 • Free parking space.
 • Ability to work remotely and in the office.
 • Possibility to participate in wide range of trainings and conferences.

Formularz zgłoszeniowy

  Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja@viessmann.com

  Administratorem danych osobowych podanych przez Panią w dokumentach aplikacyjnych jest Viessmann sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 289, 59-220 Legnica (adres mailowy do korespondencji: rekrutacja@viessmann.com).

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane stanowisko. Dane osobowe przetwarzane będą również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych, jednak jedynie po uzyskaniu odrębnej dobrowolnej zgody w tym zakresie.

  Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (kandydata) przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) , a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne – zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

  Odbiorcami danych osobowych kandydatów mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane kandydatów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

  Dane osobowe będą przetwarzane do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne do czasu wycofania zgody.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Dane osobowe, mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie danych z zakresu wymienionego w art. 22¹ ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r., Nr.21. poz. 94, z późn. zm.) jest niezbędne do rozpatrzenia aplikacji.