Bądźmy w kontakcie

e-mail: kadry@viessmann.com
tel.: +48 71 36 07 100

Requirements Engineer (PGRC)

Wrocław/Remote

The person in the given work position will be responsible for the analysis of already established business requirements dedicated to application software for embedded controllers integrated into devices in the HVAC area. Further deriving and collecting specialized requirements and preparation of technical documentation, being the basis for software development, the scope of the tests. The other responsibility in this position will be communication with Product Owners, System architects as well as Application Software Developers and Testers from technical departments responsible for the development of the system’s key components.

Wymagania:

What we expect:

 • Experience in the Research and Development field:
  – min. 2 years of work practice in at least one of the fields: telecommunication, automotive, HVAC system, white goods or similar,
  – preferably at development of ECUs or functions for products or devices.
 • Experience in Requirements Engineering:
  – elicitation with stakeholders out of technical and business environments,
  – leading / moderation of requirements reviews,
  – model-based specification development,
  – focused on technical details (track ‘loose ends’ and inconsistencies) with the ability to look at the product through the user’s eyes,
  – knowledge of RM tool(s) (preferably Polarion and JIRA).
 • Experience in writing and maintaining technical documentation:
  – preparation and maintenance of product’s specifications (preferable in
  software area),
  – analysis of the impact of changes in functionality on existing products.
 • Engineering degree (preferably in the field of electronics, telecommunication, physics or similar).
 • Fluent English, German language skills are a plus.
 • You feel well in the Agile environment.
 • You are a communicative and patient person.

Co oferujemy:

What we offer:

 • Excellent work atmosphere.
 • Individual impact on the Viessmann R&D Center.
 • Flexible working hours.
 • Free parking space.
 • Ability to work remotely and in the office.
 • Possibility to participate in wide range of trainings and conferences.

 

Formularz zgłoszeniowy

  Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja@viessmann.com

  Administratorem danych osobowych podanych przez Panią w dokumentach aplikacyjnych jest Viessmann sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 289, 59-220 Legnica (adres mailowy do korespondencji: rekrutacja@viessmann.com).

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane stanowisko. Dane osobowe przetwarzane będą również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych, jednak jedynie po uzyskaniu odrębnej dobrowolnej zgody w tym zakresie.

  Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (kandydata) przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) , a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne – zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

  Odbiorcami danych osobowych kandydatów mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane kandydatów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

  Dane osobowe będą przetwarzane do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne do czasu wycofania zgody.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Dane osobowe, mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie danych z zakresu wymienionego w art. 22¹ ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r., Nr.21. poz. 94, z późn. zm.) jest niezbędne do rozpatrzenia aplikacji.