Bądźmy w kontakcie

e-mail: kadry@viessmann.com
tel.: +48 71 36 07 100

Specjalista ds. logistyki

Wrocław

Miejsce pracy: biuro we Wrocławiu

Opis stanowiska:

◾ Systemowa kontrola stanów magazynowych
◾ Nadzór nad prawidłowością procesów magazynowych w SAP
◾ Współpraca z operatorem logistycznym
◾ Obsługa reklamacji logistycznych
◾ Przygotowywanie cyklicznych raportów na potrzeby działu
◾ Współudział w nowych projektach logistycznych

Wymagania:

◾ Absolwent lub w trakcie studiów kierunku logistyka (ewentualnie kierunku ekonomii)
◾ Ze znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie, mile widziana znajomość języka niemieckiego.
◾ Z biegłą obsługą pakietu MS Office (Excel, Word)
◾ Znajomość SAP będzie dodatkowym atutem
◾ Wymagane cechy: umiejętności analityczne, kreatywność, współpraca w zespole

Co oferujemy:

◾ Profesjonalne wprowadzenie stanowiskowe oraz wsparcie doświadczonych współpracowników
◾ Rozwój zawodowy poprzez udział w szkoleniach i warsztatach, bogatą platformę e-learningową oraz realizowanie projektów tematycznych
◾ Dobrą atmosferę pracy w towarzystwie pasjonatów techniki grzewczej
◾ Umowę o pracę oraz system premiowy uwzględniający indywidualne wyniki pracy
◾ Rozbudowany program Benefit
◾ Prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe

Formularz zgłoszeniowy

  Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kadry@viessmann.pl

  Administratorem danych osobowych podanych przez Panią w dokumentach aplikacyjnych jest Viessmann sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław (adres mailowy do korespondencji: kadry@viessmann.pl).

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane stanowisko. Dane osobowe przetwarzane będą również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych, jednak jedynie po uzyskaniu odrębnej dobrowolnej zgody w tym zakresie.

  Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (kandydata) przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) , a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne – zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

  Odbiorcami danych osobowych kandydatów mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane kandydatów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

  Dane osobowe będą przetwarzane do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne do czasu wycofania zgody.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Dane osobowe, mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie danych z zakresu wymienionego w art. 22¹ ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r., Nr.21. poz. 94, z późn. zm.) jest niezbędne do rozpatrzenia aplikacji.