Bądźmy w kontakcie

e-mail: kadry@viessmann.com
tel.: +48 71 36 07 100

Specjalista ds. marketingu on-line

Warszawa - Piaseczno

Miejsce pracy: Warszawa – Piaseczno

Opis stanowiska:

◾ Kreowanie koncepcji komunikacji marki zgodnej z jej filozofią,
◾ Współtworzenie i realizacja spójnej strategii prowadzenia firmowych kanałów social media,
◾ Prowadzenie profili społecznościowych w zgodzie ze strategią marketingową oraz z uwzględnieniem bieżących potrzeb promocyjnych,
◾ Aktywny udział i koordynacja działań na grupach i forach dyskusyjnych,
◾ Przygotowanie materiałów graficznych i contentu na social media,
◾ Przygotowanie krótkich materiałów video na social media,
◾ Analiza i raportowanie wyników działań w obrębie platform społecznościowych,
◾ Nadzór nad aktualizacją informacji na stronie www

Wymagania:

◾ Min. 2 lat doświadczenia w realizacji podobnych działań,
◾ Umiejętność swobodnego tworzenia i redagowania ciekawych i angażujących tekstów do różnych grup odbiorców z uwzględnieniem zasad poprawności językowej,
◾ Zmysł estetyczny i praktyczne umiejętności graficzne,
◾ Posiadanie praktycznej wiedzy w zakresie zagadnień i najnowszych trendów w social media, content marketingu, influencer marketingu i PR,
◾ Znajomość języka angielskiego i/lub jęz.niemieckiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację i korespondencję,
◾ Samodzielność, umiejętność pracy w zespole, rzetelność, terminowość, dbałość o szczegóły, komunikatywność,
◾ Mile widziane wykształcenie w kierunku marketingu, dziennikarstwa, socjologii, nowych mediów

Co oferujemy:

◾ Profesjonalne wprowadzenie stanowiskowe oraz wsparcie doświadczonych współpracowników,
◾ Rozwój zawodowy poprzez udział w szkoleniach i warsztatach, bogatą platformę, e-learningową oraz realizowanie projektów tematycznych,
◾ Dobrą atmosferę pracy w towarzystwie pasjonatów techniki grzewczej,
◾ Umowę o pracę oraz system premiowy uwzględniający indywidualne wyniki pracy,
◾ Rozbudowany program Benefit,
◾ Prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe

Formularz zgłoszeniowy

  Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kadry@viessmann.pl

  Administratorem danych osobowych podanych przez Panią w dokumentach aplikacyjnych jest Viessmann sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław (adres mailowy do korespondencji: kadry@viessmann.pl).

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane stanowisko. Dane osobowe przetwarzane będą również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych, jednak jedynie po uzyskaniu odrębnej dobrowolnej zgody w tym zakresie.

  Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (kandydata) przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) , a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne – zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

  Odbiorcami danych osobowych kandydatów mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane kandydatów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

  Dane osobowe będą przetwarzane do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne do czasu wycofania zgody.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Dane osobowe, mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie danych z zakresu wymienionego w art. 22¹ ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r., Nr.21. poz. 94, z późn. zm.) jest niezbędne do rozpatrzenia aplikacji.