Bądźmy w kontakcie

e-mail: kadry@viessmann.com
tel.: +48 71 36 07 100

Specjalista ds. Marketingu

Wrocław

miejsce pracy: biuro we Wrocławiu, praca stacjonarna

Opis stanowiska:

◾ Realizacja strategii marketingowej firmy
◾ Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych
◾ Monitorowanie trendów rynkowych w zakresie content marketingu, wprowadzanie nowych rozwiązań
◾ Samodzielne tworzenie treści marketingowych na potrzeby komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
◾ Współpraca z grafikami i agencjami zewnętrznymi
◾ Realizacja działań związanych z automatyzacją marketingu
◾ Analiza i raportowanie efektywności prowadzonych kampanii, proponowanie zmian

Wymagania:

◾ Minimum 1 rok doświadczenia na zbliżonym stanowisku
◾ Wykształcenie wyższe (przy większym doświadczeniu niekoniecznie stricte marketingowe)
◾ Doświadczenie w pracy przy projektach z obszaru marketingu
◾ Aktywne zainteresowanie marketingiem, komunikacją lub social media
◾ Znajomość podstawowych narzędzi e-marketingowych
◾ Płynna komunikacja w języku angielskim
◾ Mile widziana znajomość języka niemieckiego
◾ Umiejętność pracy w zespole
◾ Wysokie kompetencje organizacyjne i komunikacyjne
◾ Nastawienie na rozwój w obszarze marketingu B2B

Co oferujemy:

◾ Współpraca z doświadczonym zespołem pasjonatów
◾ Różnorodne projekty wspierające rozwój zawodowy i podnoszące kwalifikacje
◾ Realny wpływ na strategię i wyniki realizowanych projektów
◾ Pracę w środowisku międzynarodowym.
◾ Dostęp do prywatnej opieki medycznej
◾ Pakiet świadczeń – prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, platforma Benefitowa, karta Multisport
◾ Bezpłatny parking

Formularz zgłoszeniowy

  Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kadry@viessmann.pl

  Administratorem danych osobowych podanych przez Panią w dokumentach aplikacyjnych jest Viessmann sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław (adres mailowy do korespondencji: kadry@viessmann.pl).

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane stanowisko. Dane osobowe przetwarzane będą również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych, jednak jedynie po uzyskaniu odrębnej dobrowolnej zgody w tym zakresie.

  Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (kandydata) przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) , a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne – zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

  Odbiorcami danych osobowych kandydatów mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane kandydatów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

  Dane osobowe będą przetwarzane do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne do czasu wycofania zgody.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Dane osobowe, mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie danych z zakresu wymienionego w art. 22¹ ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r., Nr.21. poz. 94, z późn. zm.) jest niezbędne do rozpatrzenia aplikacji.