Bądźmy w kontakcie

e-mail: kadry@viessmann.com
tel.: +48 71 36 07 100

Team Leader Embedded Development

Wrocław

Viessmann Embedded Development team faced extensive growth within the last few years.
Members of a team are part of several project teams for main electronic controls in Viessmann platform. With an outlook for 100 people in the near future, we decided to go for several subteams. Currently we are searching for a Leader that will drive forward one of these subteams – our C++ / Matlab engineering team. With nearly 40 colleagues inside, we search for a Leader with experience and a wide embedded development background.

Opis stanowiska:

Your responsibilities:

A mixture of team administration and project related duties.

 •  you will work as a Line Manager for 40 – 50 colleagues, including close cooperation with B2B partners and external contractors
 • you will plan headcount, run recruitment processes in cooperation with HR and organize working space for your team (including tools / licences planning in your area in cooperation with IT, regular feedback sessions for you team, potential assessment etc.)
 • you will cooperate with Leaders responsible for Testing and Requirement Engineering, Project Leaders and Product Owners as well as Development Leaders and Architects from several Viessmann locations across Germany and Poland
 • you will enable your team to deliver software architecture, concepts, time estimations in ongoing Product activities
 • you will enable your team to work on PoCs and Innovations that will become part of Viessmann products in the future

Wymagania:

What we expect:

 • given the size of the team, we are looking for a person with minimum 3-5 years of experience in leading team in embedded software development area
 • operational excellence, both in people and business matter – ability to drive and inspire your team members
 • experience in both Agile and waterfall development, experience in deployment of software for electronic production and OTA update
 • former embedded software development background
 • ability to identify and address needs of the company in terms of missing competencies, technologies, tools
 • structured and analytical approach to problem solving
 • English is our company language, German would be seen as an advantage

Co oferujemy:

What we offer:

 • Excellent work atmosphere.
 • Individual impact on the Viessmann R&D Center.
 • Flexible working hours.
 • Free parking space.
 • Ability to work remotely and in the office.
 • Possibility to participate in wide range of trainings and conferences.

Formularz zgłoszeniowy

  Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja@viessmann.com

  Administratorem danych osobowych podanych przez Panią w dokumentach aplikacyjnych jest Viessmann sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 289, 59-220 Legnica (adres mailowy do korespondencji: rekrutacja@viessmann.com).

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane stanowisko. Dane osobowe przetwarzane będą również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych, jednak jedynie po uzyskaniu odrębnej dobrowolnej zgody w tym zakresie.

  Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (kandydata) przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) , a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne – zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

  Odbiorcami danych osobowych kandydatów mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane kandydatów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

  Dane osobowe będą przetwarzane do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne do czasu wycofania zgody.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Dane osobowe, mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie danych z zakresu wymienionego w art. 22¹ ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r., Nr.21. poz. 94, z późn. zm.) jest niezbędne do rozpatrzenia aplikacji.