Viessmann KarieraDokumentyPolityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies serwisu viessmann-kariera.pl

I. Informacje ogólne oraz cel polityki.

 1. Niniejsza polityka prywatności i cookies (dalej: „Polityka”) serwisu viessmann-kariera.pl (dalej: „Serwis”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla użytkowników Serwisu.
 2. W Polityce zwracamy się do Ciebie pisząc Ty, Ciebie. Jeśli piszemy my – mamy na myśli Viessmann Technika Grzewcza sp. z o.o.administratora danych osobowych. Mamy również na myśli Administratora, jeśli używamy sformułowań „przetwarzamy”, „przechowujemy” itp.
 3. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Ciebie zgodami lub informacjami przekazanymi przez nas lub inne podmioty w klauzulach informacyjnych udostępnionych podczas zbierania danych osobowych, niezależnie od postanowień Polityki, informacja, którą powinienieś_aś się kierować jest przekazana Ci w ramach wspomnianych klauzul informacyjnych.
 4. Celem Polityki jest:
  1. przedstawienie zasad przetwarzania przez nas danych osobowych, a poprzez jej udostępnienie przekazanie Ci niezbędnych informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”);
  2. wyjaśnienie Twoich praw w odniesieniu do przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia;
  3. udzielenie Ci informacji o stosowanych przez Serwis plikach cookies, zasadach ich akceptacji i zarządzania nimi.

II. Przetwarzanie danych osobowych.

 1. O ile nic innego nie wynika z informacji zawartych na podstronach Serwisu, administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Viessmann Technika Grzewcza sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (59-220), ul. Jaworzyńska 289.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – jest nim Pan Łukasz Zegarek. Możesz skontaktować się z Inspektorem mailowo pod adresem: iod_w16@viessmann.com.
 3. W związku z prowadzeniem Serwisu przetwarzamy następujące dane osobowe:
  1. dane osobowe podane przez Ciebie w procesie aplikacji na stanowisko do Działu Produkcji (zakładka „Produkcja”) lub do Centrum Badawczo-Rozwojowego (zakładka „R&D”);
  2. pliki cookies, jeśli mogą być one uznane za dane osobowe ze względu na możliwość ich przypisania konkretnej osobie.

Dodatkowo, w celu uniknięcia wątpliwości: w przypadku aplikowania na stanowisko do działu Sprzedaży (zakładka „Sprzedaż”), administratorem danych osobowych kandydata jest inna spółka z naszej grupy kapitałowej - Viessmann sp. z o.o. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie aplikacji na stanowiska do działu Sprzedaży, w tym informacja o administratorze, celach przetwarzania i przysługujących podmiotom danych prawach, jest podana każdorazowo pod ogłoszeniem o pracę znajdującym się w zakładce „Sprzedaż” lub w formularzu aplikacyjnym (jest przedstawiona najpóźniej w momencie podania przez Ciebie danych osobowych).

III. Cel, podstawa i okres przetwarzania danych osobowych.

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w celu:

  1. rozpatrzenia kandydatury i realizacji aktualnego procesu rekrutacji - przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, a jeśli wyraziłeś_aś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji - także przez uzasadniony okres trwania przyszłych rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy od złożenia przez Ciebie aplikacji; podstawami przetwarzania są tu:

   • podjęcie działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   • przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   • w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach lub dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  2. zapewnienia funkcjonowania Serwisu w sposób jak najbardziej dla Ciebie przystępny, w tym na potrzeby prowadzenia działań analitycznych i statystycznych związanych z korzystaniem z Serwisu – do momentu cofnięcia zgody na stosowanie cookies, usunięcia przez Ciebie plików cookies z przeglądarki lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu; podstawami przetwarzania są tu:

   • realizacja naszych uzasadnionych interesów - 6 ust. 1 lit. f RODO lub
   • Twoja zgoda (w szczególności, jeśli wymaga tego dany dostawca plików cookies) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  3. wypełniania naszych obowiązków prawnych (np. wynikających z przepisów prawa pracy, podatkowych, księgowych) – przez czas trwania tych obowiązków lub przez okres niezbędny do wykazania spełniania tych obowiązków organom uprawnionym do kontrolowania nas w tym zakresie; podstawą przetwarzania jest tu nasz obowiązek prawny – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia (np. związane z prowadzoną rekrutacją) lub przez czas trwania ewentualnych postępowań; podstawą przetwarzania jest tu realizacja naszych uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji, może okazać się również niezbędne do pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu.

IV. Odbiorcy danych osobowych.

 1. Dane osobowe możemy udostępnić podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt III.
 2. Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, które technicznie lub organizacyjnie pomagają nam prowadzić rekrutację, w tym komunikację z kandydatami, zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), a także zapewniają bieżącą obsługę prawną, w tym podmiotom z naszej grupy kapitałowej.

V. Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 1. Masz prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane),
  2. żądania sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (np. jeśli są nieprawidłowe);
  3. usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdyby były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
  4. przenoszenia danych osobowych które nam dostarczyłeś i które byłyby przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywałoby się na podstawie Twojej zgody, np. do innego administratora;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na niezbędności do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów lub strony trzeciej;
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, masz prawo ją cofnąć w dowolny sposób i w dowolnym momencie – nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy przed jej cofnięciem.

VI. Przekazywanie danych do Państw Trzecich.

 1. Dane będą co do zasady przetwarzane w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 2. Dane mogą być jednak w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie na zasadach przewidzianych w pkt IV.1 przekazane do naszych partnerów, którzy przetwarzają je poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym z naszą współpracą z tymi partnerami. W takim przypadku dane będą przekazywane do krajów, co do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku takiej decyzji Komisji, bezpieczeństwo danych zapewnią stosowane przez nas zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 3. Możesz otrzymać kopię zabezpieczeń swoich danych przekazywanych do tych państw, kontaktując się z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe wskazane w pkt II powyżej).

VII. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych.

Nie realizujemy działań polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane.

VIII. Pliki cookies.

 1. W ramach Serwisu wykorzystujemy pliki cookies (małe pliki tekstowe, tzw. ciasteczka) lub technologie o zbliżonej funkcjonalności do plików cookies, które są zapisywane przez Twoją przeglądarkę w Twoim urządzeniu (np. laptopie, smartfonie).
 2. Pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na zidentyfikowanie Cię). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą zostać przypisane konkretnej osobie, np. przez powiązanie ich z danymi podanymi przy korzystaniu z Serwisu, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. W stosunku do tego typu informacji stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące danych osobowych (pkt I – VII powyżej).
 3. Pliki cookies umożliwiają m.in.:
  1. dostosowanie Serwisu do sposobów korzystania z niego przez Ciebie i zwiększenie jego przystępności dla Ciebie;
  2. zapamiętanie podanych raz informacji, abyś nie musiał za każdym razem uzupełniać formularza na nowo;
  3. prowadzenie statystyk odwiedzin Serwisu.
 4. Informacje uzyskiwane dzięki plikom typu cookie obejmują m.in. nazwę dostawcy usług internetowych, Twój adres IP, kraj z którego łączysz się z Serwisem.

IX. Rodzaje plików cookies w Serwisie.

 1. Stosujemy „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies) pliki cookies. Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na Twoim urządzeniu do czasu wylogowania lub opuszczenia Strony. Pliki cookies „stałe” są przechowywane na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
 2. W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  1. pliki cookies niezbędne – nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne dla funkcjonowania Serwisu. Używamy ich w celu zagwarantowania prawidłowego działania Serwisu i bezpiecznego z niego korzystania – bez nich korzystanie z Serwisu byłoby niemożliwe;
  2. pliki cookies funkcjonalne – wymagają Twojej zgody. Pomagają przeprowadzać analizę sposobu korzystania z Serwisu. Dzięki nim możliwe jest np. określenie liczby osób odwiedzających Serwis, a także wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu;
  3. pliki cookies analityczne – wymagają Twojej zgody. Pomagają zapewnić Ci wydajną i przyjazną Stronę, dopasowaną do Twoich preferencji. Pozwalają m.in. sprawdzać, w jaki sposób korzystasz ze Strony, np. jak często wchodzisz na Stronę oraz z jakich funkcjonalności korzystasz;
  4. pliki cookies marketingowe – wymagają Twojej zgody. Te pliki cookies służą dostosowywaniu treści marketingowych do Twoich potrzeb i zainteresowań, poza tym mogą być także wykorzystywane do dostosowania prezentowanych Ci treści i reklam przez podmioty trzecie.

X. Zarządzanie plikami cookies

 1. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz korzystania przez Ciebie z jego funkcjonalności, jest możliwe wyłącznie na podstawie Twojej zgody.
 2. Możesz wyrazić zgodę na instalowanie plików cookies za pośrednictwem ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub z poziomu belki plików cookies, która pojawia się podczas pierwszego wejścia na stronę Serwisu w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Przy każdej następnej wizycie w Serwisie możesz zarządzić instalowanymi plikami cookies z poziomu zakładki „Cookie i śledzenie” w Serwisie.
 3. Szczegółowe informacje na temat sposobów zablokowania/usunięcia plików cookies dostępne są w sekcji „Ustawienia” w menu przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Przykładowo w przeglądarce Mozilla Firefox pliki cookies można modyfikować z poziomu: Ustawienia -> Prywatność i bezpieczeństwo -> Ciasteczka i dane witryn; w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Prywatność i bezpieczeństwo -> Pliki cookie innych firm; natomiast w przeglądarce Microsoft Edge -> Ustawienia -> Pliki cookie i uprawnienia witryny. Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.
 4. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem działań, których dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu, uniemożliwić lub istotnie utrudnić prawidłowe korzystanie z Serwisu.

XI. Dostawcy plików cookies

 1. Stosowane przez nas pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji korzystania przez Ciebie z Serwisu. Współpracujemy jednak z innymi firmami na potrzeby zapewnienia Ci narzędzi do zarządzania plikami cookies (Usercentrics Consent Management Platform) oraz w zakresie prowadzonej przez inne firmy działalności marketingowej (reklamowej), na potrzeby analizy statystyk serwisów internetowych (m.in. raportów danych demograficznych i zainteresowań za pomocą narzędzia Google Analytics). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowanie zainstalowane na Twoim urządzeniu, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową (tzw. third-party cookies - cookies podmiotów trzecich). Pliki cookies wykorzystywane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie Ci wyłącznie tych reklam, które odpowiadają Twoim indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W naszej ocenie wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Ciebie bardziej atrakcyjne niż reklama pozostająca bez związku z Twoimi potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z nami dostarczają treści reklamowe na stronach internetowych odwiedzanych przez Ciebie po opuszczeniu Serwisu.
 2. Pliki cookies, o których mowa w ust. 1 powyżej mogą pochodzić od następujących firm:
  1. Google;
  2. Usercentrics.

Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

 1. Dostawcy plików cookies (podmioty trzecie) w pewnych przypadkach mogą działać jako odrębni od nas administratorzy Twoich danych osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. Polityka dotyczy wyłącznie Serwisu prowadzonego pod adresem https://viessmann-kariera.pl/. Serwis może zawierać linki do stron podmiotów zewnętrznych, których postanowienia Polityki nie obejmują. Przy przechodzeniu z Serwisu na stronę internetową podmiotu zewnętrznego zalecamy zapoznanie się z informacjami o ochronie danych osobowych zawartymi na stronie tego podmiotu.
 2. Zastrzegamy sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki - może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
  1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze lub Twoje prawa i obowiązki;
  2. rozwój funkcjonalności Serwisu podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie lub wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.
 3. Każdorazowo umieścimy w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.
 4. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 18.03.2024.

A CARRIER COMPANY - © 2024 CARRIER