Viessmann KarieraDokumentyStopa redakcyjna

Stopka redakcyjna

Wydawca:
VIESSMANN Technika Grzewcza Sp. z o. o.
z siedzibą w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 289,
59-220 Legnica,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców, który jest prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000131760,
REGON: 390687115,
NIP: 691-20-43-634,
kapitał zakładowy: 20.000.000,00 PLN.

Strony internetowe firmy Viessmann zostały zredagowane z najwyższą starannością.
Pomimo to firma Viessmann nie może zagwarantować poprawności i dokładności zamieszczonych informacji.
Wszelka odpowiedzialność za szkody jest wykluczona, o ile nie wynikają one z zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa firmy Viessmann.

Firma Viessmann zastrzega sobie prawo do zmiany treści swoich stron internetowych w każdej chwili według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia.

Strony internetowe firmy Viessmann zawierają linki do innych stron internetowych. Firma Viessmann nie odpowiada za zasady ochrony danych oraz treść tych stron.

A CARRIER COMPANY - © 2024 CARRIER