Bądźmy w kontakcie

e-mail: kadry@viessmann.com
tel.: +48 71 36 07 100

Data Scientist

Wrocław/Remote

The Data Team at Viessmann works on building and deploying novel analytical algorithms based on the data from our IoT products. As a Data Scientist you will explore one of the richest data sets in the energy market and turn your insights into cutting edge applications. The team is located in Wrocław, Berlin & Allendorf offices of Viessmann, a family run market leader in sustainable heating, industrial and cooling systems and a pioneer in the German “Energiewende”. We build applications for sustainability.

Opis stanowiska:

Responsibilities:

 • Apply your expertise in data mining, prediction and statistical analysis to see beyond the numbers.
 • Understand how our products work and our customers use them.
 • Collaborate with our R&D Team on leveraging our existing IoT-machines in the field for product optimization and application development.
 • Use your machine learning knowledge to build up models and apply them to empower advanced data analysis and predictive maintenance.
 • Create prototypical data pipelines to evaluate your insights on a larger scale.
 • Cooperate on the productive implementation of your prototypes with our Data Engineers using the Hadoop ecosystem (including Databricks, pyspark) and the Microsoft Azure Stack.

Wymagania:

What we expect:

 • University degree in mathematics, statistics, computer science, physics, biology or a comparable quantitative field.
 • Understanding of statistics (e.g., hypothesis testing, regressions) and machine learning techniques (e.g., classification, deep learning).
 • Experience in data analysis including data cleaning, visualization and presenting the results to Non-Statisticians
 • Good programming skills in Python.
 • Knowledge of SQL/RDBMS (NoSQL is a plus).
 • Experience with Microsoft Azure, Google Cloud or AWS is a plus.
 • Knowledge of functional programming, distributed computing and agile software development (e.g. GIT, JIRA, Scrum) is a plus.
 • English is a must, German is a plus.

Co oferujemy:

What we offer:

 • Excellent work atmosphere.
 • Flexible working hours.
 • Ability to work remotely and in the office.
 • Possibility to participate in wide range of trainings and conferences.
 • Free parking space.
 • Individual impact on the Viessmann R&D Center.
 • Excellent coffee in a great company.

Formularz zgłoszeniowy

  Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja@viessmann.com

  Administratorem danych osobowych podanych przez Panią w dokumentach aplikacyjnych jest Viessmann sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 289, 59-220 Legnica (adres mailowy do korespondencji: rekrutacja@viessmann.com).

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane stanowisko. Dane osobowe przetwarzane będą również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych, jednak jedynie po uzyskaniu odrębnej dobrowolnej zgody w tym zakresie.

  Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (kandydata) przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) , a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne – zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

  Odbiorcami danych osobowych kandydatów mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane kandydatów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

  Dane osobowe będą przetwarzane do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne do czasu wycofania zgody.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Dane osobowe, mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie danych z zakresu wymienionego w art. 22¹ ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r., Nr.21. poz. 94, z późn. zm.) jest niezbędne do rozpatrzenia aplikacji.